فروشگاه ساز رایگان فایل عضویت در مارکت فایل
لیست فایل ها - صفحه 2

بسته جامع آموزش تکنیک دلفی delfi

بسته جامع آموزش تکنیک دلفی delfi

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رضایت شغلی و اضطراب شغلی

بررسی رابطه بين استرس و اضطراب شغلی با رضایت شغلی در پرسنل فوریت های پزشکی شهرستان .... در سال ......

قیمت : 11,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رضایت شغلی و فرسودگی شغلی

بررسی رابطه بين ميزان رضایت شغلی و میزان فرسودگی شغلی پرسنل مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان ...در سال

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگیهای مشترک تحقیقات کیفی

ویژگیهای مشترک تحقیقات کیفی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق عملکردی

روش تحقیق کیفی عملکردی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل محتوای کیفی

روش تحلیل محتوای کیفی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فنومنولوژی- پدیده شناسی

تحقیق کیفی فنومنولوژی- پدیده شناسی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق تاریخی

روش تحقیق تاریخی - Historical Research

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش جامع مقاله نویسی

کتاب آموزش جامع مقاله نویسی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی